• REFORMA SYSTEMU PODATKOWEGO
  Comment Off 54 Views

  REFORMA SYSTEMU PODATKOWEGO Zasiłki rodzinne to nie jedyna droga finansowego wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci. Obniżenie podatku docho­dowego w rodzinach, w których pracuje tylko jedno z mał­żonków, i przyjęcie jako podstawy opodatkowania połączo­nego dochodu obojga małżonków – jak ma to miejsce w wy­padku

  Read more ...
 • SKĄD BRAĆ PIENIĄDZE?
  Comment Off 106 Views

  SKĄD BRAĆ PIENIĄDZE? Zaleta zasiłków rodzinnych polega na tym, że wypłacając je, można upiec dwie pieczenia przy jednym ogniu. Mamy tu na myśli radykalne zmiany, jakie mogłyby nastąpić w strukturze za­trudnienia. Sądzę, że około 60% wszystkich zatrudnionych ko­biet (a także niemała liczba mężczyzn)

  Read more ...
 • W CZYM TKWI ZŁO?
  Comment Off 47 Views

  W CZYM TKWI ZŁO? Znawcy zagadnienia, nawet o tak zróżnicowanych poglą­dach, jak Bettina Arndt, Bob Santamaría, Geraldine Doogue, Moira Eastman czy Don Edgar, zgodnie potwierdzają obecny kryzys rodziny. Jako jedną z przyczyn wymienia się bezrobo­cie. W Australii jest milion ludzi bez pracy. Około sześciuset

  Read more ...
 • ZASIŁKI RODZINNE – DWIE PIECZENIE NA JEDNYM OGNIU
  Comment Off 8 Views

  ZASIŁKI RODZINNE – DWIE PIECZENIE NA JEDNYM OGNIU Problem zasiłków rodzinnych od wielu lat zajmuje uwa­gę licznych organizacji, w tym także i czynników oficjal­nych. Sama idea nie jest oczywiście niczym nadzwyczajnym. Przecież płaci się ludziom sprawującym różnego rodzaju funk­cje publiczne. Z drugiej strony

  Read more ...
 • BLISKO, ALE BEZPIECZNIE
  Comment Off 79 Views

  BLISKO, ALE BEZPIECZNIE Ojcowie, którzy wiedzą, że nie wolno molestować seksu­alnie własnych córek, mogą jak najbardziej być czuli i ser­deczni – nie powinni stwarzać dystansu. Erotyczne pie­szczoty i ojcowska czułość to dwie zupełnie różne rzeczy. Dobre małżeństwo również pomaga w rozwoju córki, która

  Read more ...